Bestyrelsen

Bestyrelsen er øverste myndighed i børnehaven og består af 7 personer. 5 forældrevalgte, Sneglehusets leder og en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen en gang om året og man sidder for 2 år af gangen.
Referatet fra bestyrelsesmøderne kan ses på opslagstavlen i Sneglehuset.
Bestyrelsen består af:
– Formand: Mette Stalk
– Næstformand: Jesper Olesen
– Kasserer: Claus Christensen
– Sekretær:  Martin Tholsgaard
– Menig medlem: Line Risum
– Leder: Kenneth Agerbo Henriksen
– Medarbejder rep.: Rikke Hounisen