Personale

Kenneth Agerbo Henriksen (KA)

Leder

Pernille Hansen (PH)

Pædagog

Majbrit Nielsen (MN)

Pædagogmedhjælper

Rikke Hounisen (RH)

Pædagog

Lene Kobborg

Pædagogmedhjælper

Birte Nielsen (BN)

Pædagog

Karina Mortensen (KM)

Pædagogmedhjælper